25 TRẦN NHẬT DUẬT, TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH
HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO
THEO BỘ KHUNG HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

098 111 3546

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - BẤT ĐỘNG SẢN
ABC ACADEMY

ĐĂNG KÝ NGAY!

CÁC KHÓA HỌC

8. Khóa học Quy trình 9 bước hệ thống hóa cho Doanh nghiệp BĐS

9. Khóa học Xây dựng đội nhóm vô địch cho Doanh nghiệp BĐS

13. Khóa học Hợp nhất Định hướng
TOÀN DOANH NGHIỆP BĐS

1. Khóa học Mô hình 5 bước xây dựng và chuẩn hóa cho Doanh nghiệp BĐS

3. Khóa học Xây dựng tầm nhìn đích đến, giá trị cốt lõi cho Doanh nghiệp BĐS

2. Khóa học Lập mô hình CANVAS cho
Doanh nghiệp BĐS

7. Khóa học Làm chủ về bán hàng cho Doanh nghiệp BĐS

10. Khóa học Làm chủ con số tài chính trong Doanh nghiệp BĐS

12. Khóa học Biết người Biết ta
Trăm trận Trăm thắng

11. Khóa học Thành công bằng tâm thức thịnh vượng

4. Khóa học 5 bước gia tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp BĐS

5. Khóa học LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH cho Doanh nghiệp BĐS

Bước 1: Nền móng
Bước 2: Thị trường ngách
Bước 3: Đòn bẩy
Bước 4: Đội ngũ
Bước 5: Liên kết năng lượng doanh nghiệp – Vận hành đồng bộ
*Thời lượng: 1 buổi.
4.800.000 đồng/doanh nghiệp
- Xác định rõ khách hàng thực sự của doanh nghiệp là gì?
- Xác định giá trị thực sự mà doanh nghiệp cung cấp.
- Xác định rõ các kênh tiếp cận khách hàng dựa trên thực trạng hiện tại và những chiến lược dài hạn của doanh nghiệp
- Xác định rõ mối quan hệ khách hàng, hiểu nhu cầu khách hàng để đáp ứng những cách phục vụ tương ứng của doanh nghiệp
- Xác định rõ doanh thu của doanh nghiệp
- Nắm được nguồn lực trọng yếu, lợi thế độc tôn của doanh nghiệp để hoạch định chiến lược.
- Nắm các hoạt động chính của doanh nghiệp và hoạt động chính tại từng các công ty thành viên.
- Quy hoạch rõ các đối tác chính của doanh nghiệp và phân công ai phụ trách để tiếp cận, cái gì cần thuê ngoài, cái gì cần sở hữu.
- Nắm rõ các khoản chi phí tại từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
=> Rà soát lại mô hình kinh doanh để phát huy tất cả điểm mạnh, hạn chế điểm yếu cho từng hoạt động kinh doanh, từ đó triển khai chi tiết từng Module phía sau cho doanh nghiệp
*Thời lượng: 05 buổi
28.800.000 đồng/doanh nghiệp
- Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị Cốt lõi.
- Hợp nhất SỨ MỆNH cho Team sáng lập (hợp nhất lý tưởng sống).
- Phân vai trò team sáng lập trong bộ máy vận hành.
- Làm bài tập hợp nhất để ra kết quả bộ Tầm nhìn, Sứ Mệnh, Giá trị cốt lõi có tính áp dụng thực tiễn thông qua những việc làm cụ thể tại doanh nghiệp
- Xây dựng Luật chơi dành cho doanh nghiệp.
- Bám sát mô hình CANVAS để xác định rõ đích đến cho doanh nghiệp
- Hợp nhất sứ mệnh của những người sáng lập của doanh nghiệp
- Chi tiết từng cột mốc KPIs lộ trình phát triển doanh nghiệp
*Thời lượng: 03 buổi.
- Đòn bẩy gia tăng lợi nhuận và 365 cách gia tăng lợi nhuận được kiểm chứng trên toàn cầu.
- Cách tối ưu nguồn lực để tận dụng MKT 0 đồng cho doanh nghiệp
*Thời lượng: 01 buổi.
- Quy trình hóa 9 bước giúp chi tiết vai trò, sơ đồ tác nghiệp giữa các phòng ban của doanh nghiệp , tránh tình trạng chồng chéo và đan xem trong công việc.
- 4 yếu tố tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp vận hành đồng bộ theo hướng không giấy tờ.
- Cách lập kế hoạch kinh doanh đầy đủ nhất cho doanh nghiệp.
- Cách đo lường kiểm soát kế hoạch của doanh nghiệp
- Hoạch định kế hoạch 1 trang để nhanh nhất nắm tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
*Thời lượng: 01 ngày.
- Bán hàng thực chất là gì?
- Ai là khách hàng của bạn?
- Hiểu nhóm nhân viên bán hàng để tối ưu hiệu quả chốt sales.
- Bạn bán giải pháp hay bán tính năng, công dụng?
- Bán hàng bằng tử huyệt cảm xúc.
- Bán hàng bằng đa giác quan.
- Bán hàng bằng DISC.
- Bán hàng bằng phễu câu hỏi thần thánh.
- Kỹ năng xử lý từ chối.
- Làm gì để không cần giảm giá mà khách hàng vẫn mua hàng của bạn?
- Thiết lập chính sách bán hàng cho doanh nghiệp BĐS phân phối sơ cấp, hoặc cơ chế phân bổ hoa hồng cho Doanh nghiệp BĐS thứ cấp.
*Thời lượng: 01 ngày
- Quy trình hóa 9 bước giúp chi tiết vai trò, sơ đồ tác nghiệp trong doanh nghiệp tránh tình trạng chồng chéo và đan xem trong công việc.
- 4 yếu tố tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp vận hành đồng bộ theo hướng không giấy tờ.
*Thời lượng: 01 ngày.
- Đội ngũ thực chất là gì?
- Cách loại bỏ bè phái trong đội nhóm.
- Công thức của sự thay đổi, giúp bạn dẫn dắt đội nhóm đi đến sự hợp nhất.
- Phương pháp gắn kết đội nhóm từ tận gốc rễ theo sứ mjênh nghề.
- Công thức đạt thành công tuyệt đỉnh và cách ứng dụng vào đội nhóm.
- 10 phương pháp quản lý thời gian được kiểm chứng bởi những nhà tài phiệt.
- 6 chìa khóa xây dựng team vô địch cho doanh nghiệp
*Thời lượng: 01 ngày
- Hiểu rõ được khái niệm: Chi phí, Lợi nhuận, Tiền mặt,…
- Nắm được điểm hòa vốn của doanh nghiệp
- Thay đổi niềm tin của bạn về tiền.
- Nguyên tắc thiết lập mục tiêu.
- Dòng tiền là máu của DN, cách gia tăng dòng tiền cho doanh nghiệp
- Bạn nên tăng hay giảm giá? Bài học đắt giá về việc làm chủ con số tài chính.
- Hoạch định dòng tiền tối thiểu dự phòng 3 tháng không bị thâm hụt tài chính.
* Thời lượng: 01 ngày
- Hợp nhất Toàn thể Công ty cho HĐQT, BĐH và Toàn thể nhân viên theo hệ giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh đã xây dựng tại Module 03
- Tư duy Bứt Phá - Mục tiêu Đột phá.
- Lập kế hoạch 1 trang cho cá nhân để cân bằng cuộc sống.
(Học qua trải nghiệm game hội trường, làm bài tập, và lên kế hoạch 1 trang cho 1 năm đầy bứt phá)
- Hợp nhất Toàn thể nhân viên của doanh nghiệp
* Thời lượng: 01 ngày
- Nắm được chân lý của cuộc sống.
- Tìm ra sứ mệnh của chính mình.
- Giải quyết dứt điểm tình trạng “nửa vời”, “lưng chừng”, đập tan sự trì hoãn tận gốc rễ để thành công bứt phá.
- Hiểu và sống với quy luật “cái bên trong quyết định cái bên ngoài” để luôn duy trì trạng thái năng lượng đỉnh cao.
* Thời lượng: 01 buổi
20.800.000 đồng/doanh nghiệp
4.800.000 đồng/doanh nghiệp
15.800.000 đồng/10 nhân sự
24.800.000 đồng/20 nhân sự
30.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
800.000 đồng/nhân sự.
15.800.000 đồng/10 nhân sự
24.800.000 đồng/20 nhân sự
30.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
800.000 đồng/nhân sự.
15.800.000 đồng/10 nhân sự
24.800.000 đồng/20 nhân sự
30.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
800.000 đồng/nhân sự.
15.800.000 đồng/10 nhân sự
24.800.000 đồng/20 nhân sự
30.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
800.000 đồng/nhân sự.
15.800.000 đồng/10 nhân sự
24.800.000 đồng/20 nhân sự
30.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
800.000 đồng/nhân sự.
15.800.000 đồng/10 nhân sự
24.800.000 đồng/20 nhân sự
30.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
800.000 đồng/nhân sự.
15.800.000 đồng/10 nhân sự
24.800.000 đồng/20 nhân sự
30.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
800.000 đồng/nhân sự.
8.800.000 đồng/10 nhân sự
12.800.000 đồng/20 nhân sự
15.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
500.000 đồng/nhân sự.
- Kỹ năng đọc vị khách hàng trong 10s để giao tiếp thành công.
- Biết cách phối hợp và phân công công việc trong team.
- Hiểu ngôn ngữ yêu thương của khách hàng để phục vụ và giúp hiệu quả trong công việc.
- Chương trình dành cho toàn công ty để gắn kết team cũng như dành cho team kinh doanh để nắm tâm lý hành vi khách hàng và bán hàng.
* Thời lượng: 01 buổi
8.800.000 đồng/10 nhân sự
12.800.000 đồng/20 nhân sự
15.800.000 đồng/30 nhân sự
Trên 31 nhân sự:
500.000 đồng/nhân sự.

6. Khóa học Làm chủ về marketing cho Doanh nghiệp BĐS

- Hiểu những nền móng cơ bản cần và đủ cho hoạt động Marketing tại doanh nghiệp
- Tạo được điểm độc đáo và lời cam kết trong hoạt động chính của doanh nghiệp
- Ứng dụng các chiến lược tiếp thị 0 đồng cho doanh nghiệp
- Phân rõ vai trò bộ phận MKT để kịp thời tương tác với các bộ phận khác tại doanh nghiệp.
- Hoạch định chiến lược Marketing online và Offline cho doanh nghiệp
*Thời lượng: 01 ngày.

HEAD COACH

BUSINESS COACH
CHUYÊN GIA XÂY DỰNG , HỆ THỐNG SÀN BĐS
CHUYÊN GIA BĐS PHÁT MÃI
Th.S ALEX QUANG

GỬI NGAY

TẶNG 1H COACH TRỊ GIÁ 500$

ƯU ĐÃI LỚN!!!

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

25 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM
098 111 3546
abcacademy@gmail.com
©2022 All right reserved ABC Academy